Välkommen

Till Fleetwoodska släktföreningens webbsida.

Vad händer

Ny hemsida!

Posted on: maj 3rd, 2012 by admin No Comments

Nu är den nya hemsidan lanserad! Under den närmsta tiden kommer det ske en hel del uppdateringar men det mesta ska fungera nu.

Historik

Friherreliga ätten Fleetwood Nr 49 Släkten härstammar från grevskapet Lancaster i England. Äldste till namnet kände medlem är en William Fleetwood (nämnd 1320). Säkert dokumenterade uppgifter föreligger från 1500-talet. Thomas Fleetwood (1518-1570) från Heskin i Lancashire, till The Vache i Chalfont i Buckinghamshire, var skattmästare vid Kungliga myntet, parlamentsledamot och domare. Han förländades 1548 4/7 det av ätten ännu idag brukade stamvapnet. Hans sonson, Sir Miles Fleetwood (1576-1640) till Aldwinckle i grevskapet Norhants, var riddare (knight), överskattmästare vid Förmyndarkammaren i London och parlamentsledamot.

Dennes son, Sir George Fleetwood (1605-67), trädde i svensk tjänst 1629, blev överste för ett av honom i England värvat regemente till fot 1630 och slutligen generallöjtnant. Han gjordes till Knight (Sir) 1632 3/6 av Konung Karl I av England, och introducerades på Drottning Kristinas muntlig befallning 1649 29/1 i tredje klassen, svenneklassen, blade de år 1638 introducerade ätterna, men uteslöts ätten senare ur matriklen såsom varande introducerad i högre värdighet. Han upphöljdes nämligen i friherrlig värdighet 1654 1/6 på Uppsala Slott av Drottning Kristina, och introducerades i denna egenskap samma år 19/6 under nr 49 varvid den adliga ätten utgick.

George Fleetwood gifte sig med "Britta Carlls datter Gyllenstierna till Swaneholm och Heallarne" på Nyköpings slott. För att få gifta sig med henne var han tvungen att presentera sin härkomst, vilket gjordes på en ca 4,5 m lång pergamentlängd. På denna kunde han påvisa släktled ner till 1300-talet, och därefter vidare till 900-talet. Detta dokument anses i släktforskningssammanhang vara unikt och förvaras på Nationalmuseum i Stockholm.

Vad själva namnet beträffar anses det vara ett ortsnamn, men var i Lancashire denna plats var belägen vet man inte. Det har översatts som ”Skogen vid sjöbukten”, men någon plats med detta namn har inte kunna återfinnas. Staden Fleetwood tillkom senare och har tvärtom fått sitt namn efter släkten.

Källor: Sveriges Adelskalender 2010 (2009), Anteckningar rörande slägten Fleetwood af Martlet, Del 1, Fleetwoodarne i England (1922) A Genealogical and Heraldic of the Extinct and Dormant Baronetcies of England (1838)

Om föreningen

Kontakt: event@fleetwood.se